White Mk5 Cortina 1600L, EMD963V, Dagenham, c10/01/18