1998 Suzuki supercarry wheels (similar to a rascal)